ข่าวประชาสัมพันธ์

อักษรสีเขียว หมายถึง เนคเทคได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก สพป.เขต เรียบร้อยแล้ว

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30-31 ส.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต5 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 25-26 ส.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 18-19 ก.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 9-12 ก.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 12-13 มิ.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 3-4 มิ.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30-31 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 29-30 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต6 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 29 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต4 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 28-29 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 27-29 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 27-28 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 27-28 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 22-23 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต7 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 22 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต4 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 22 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 21-23 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 21-23 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่ กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 20-22 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 18 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 15-17 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 15-16 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 15 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต5 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14-17 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14-15 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14-15 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14-15 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 14 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 13-14 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 13 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 9 และ 11 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 9-10 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 9-10 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต4 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 9-10 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 9 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 8-10 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 8 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 7-9 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 7-8 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 7-8 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 7-8 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 7 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 3 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 3 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต3 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 30 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 29-30 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 26,29-30 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 26 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต2 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 26 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 7-9 เม.ย.56
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต1 กำหนดจัดอบรมการใช้งาน Thai School Lunch วันที่ 4-6 มี.ค.56


 • www.sizethailand.org/lunch

  เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
  โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

  สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ 02-5646900 ต่อ 2338-2340 โทรสาร 02-5646901-3